Chiny 18TH/S Goldshell KD5 Górnik

18TH/S Goldshell KD5 Górnik

Hashrate: 18th/S-5%~+5%)
Moc ściany: 2250W/h(-5%~+5%)
Hałas: ≤80db (głośno)
Chiny LT5 Pro Goldshell ASIC Miner

LT5 Pro Goldshell ASIC Miner

Algorytm: Zaszyfruj
Pobór energii: 3100W/h(-5%~+5%)
Hashrate: 2.45GH/S(-5%~+5%)
Chiny HNS SC Monety Goldshell HS5 Miner

HNS SC Monety Goldshell HS5 Miner

Algorytm: Blake2B+SHA3
Pobór energii: 2650 W(HNS) ; 2650 W(HNS) ; 1500 W(SC) 1500 W(SC)
Hashrate: 2700 G/s(HNS); 2700 G/s(HNS); 5300 G/s(SC) 5300 G/s (SC)
Chiny Ethernet Asics Mining Machine Goldshell CK Box 1050GH/S 215W

Ethernet Asics Mining Machine Goldshell CK Box 1050GH/S 215W

Hashrate: 1050GH/s(-5%~+5%)
Moc ściany: 215W(-5%~+5%)
Hałas: ≤35dB
Chiny HS1 PLUS Goldshell ASIC Miner 105GH/S 115W Połączenie USB

HS1 PLUS Goldshell ASIC Miner 105GH/S 115W Połączenie USB

Hashrate: 105GH/s(+-5%)
Moc ściany: 115W(+-5%)
Hałas: ≤34db
Chiny 1.6T 205W KDA ASIC Miner Goldshell KD Box do wydobycia Kadena

1.6T 205W KDA ASIC Miner Goldshell KD Box do wydobycia Kadena

Hashrate: 1,6T/s(-5%~+5%)
Moc ściany: 205W(-5%~+5%)
Hałas: ≤35dB
Chiny Ethernet BRY Credits Miner Goldshell ASIC Miner LB Box 175GH/S 162W

Ethernet BRY Credits Miner Goldshell ASIC Miner LB Box 175GH/S 162W

Hashrate: 175GH/s(-5%~+5%)
Moc ściany: 162W(-5%~+5%)
Hałas: ≤35dB
Chiny 235GH/S ASIC Maszyna do górnictwa Ethernet 230W Goldshell HS Box bez zasilacza

235GH/S ASIC Maszyna do górnictwa Ethernet 230W Goldshell HS Box bez zasilacza

Hashrate: 235GH/s(-5%~+5%)
Moc ściany: 230W(-5%~+5%)
Hałas: ≤35dB
Chiny 830w Goldshell ASIC Miner 6th / S KD2 Kadena Miner do wydobywania monet Dash

830w Goldshell ASIC Miner 6th / S KD2 Kadena Miner do wydobywania monet Dash

Hashrate: 6th/S(-5%~+5%)
Moc ściany: 830W/h(-5%~+5%)
Hałas: ≤55db
Chiny 233W Dogecoin ASIC Miner Goldshell Mini Doge 185MH/S z zasilaczem

233W Dogecoin ASIC Miner Goldshell Mini Doge 185MH/S z zasilaczem

Hashrate: 185MH/s(-5%~+5%)
Moc ściany: 233W(-5%~+5%)
Hałas: ≤35dB
1 2